Wat is Borderline ?

By | oktober 5, 2016

Wat is Borderline?

Borderline is een psychiatrische persoonlijkheidsstoornis. Het belangrijkste kenmerk van borderline is dat de patiënt niet in staat is om op een goede, adequate manier om te gaan met emoties, gevoelens en omstandigheden. Dit kan tot grote problemen leiden in het dagelijks functioneren. Borderline kan voorkomen in combinatie met andere problemen zoals bijvoorbeeld een verslaving, depressie of een eetstoornis.

Welke kenmerken heeft iemand met borderline?

De kenmerken van borderline kunnen heel verschillend zijn per patiënt. Niet iedere borderline-patiënt heeft dezelfde symptomen en ook kan het zijn dat deze niet allemaal tegelijk optreden. Over het algemeen is er sprake van borderline wanneer iemand voortdurend negatieve gevoelens heeft over het eigen functioneren, denkt te weten hoe anderen denken, en dat dan vooral in negatieve zin. Daarnaast heeft een patiënt vaak last van de angst de controle over bepaalde situaties te verliezen en past zijn gedrag daar op aan. Soms is er sprake van extreme stemmingswisselingen, “alles of niets” denken en suïcidale gedachten of gedrag. Automutilatie (zelfverwonding) komt ook voor. Of iemand lijdt aan borderline kan middels een MRI-scan worden vastgesteld.

Moeilijk voor de omgeving

Een patiënt met borderline kan voor zijn omgeving erg moeilijk zijn om mee om te gaan. Vooral de stemmingswisselingen maken de omgang lastig. Het gedrag van een patiënt kan van het ene op het andere moment omslaan van extreem positief naar extreem negatief, met woede-uitbarstingen of ander extreem gedrag. Verder kunnen patiënten zich tegenover hun naasten manipulatief gedragen en zijn zij soms onbetrouwbaar. Bedriegen van dierbaren komt regelmatig voor. Een borderline-patiënt is vaak niet of moeilijk in staat om relaties in stand te houden door de wisselende stemmingen en door het onvermogen om zich in de gedachtegang van de ander te verplaatsen. Dit is niet alleen voor de patiënt maar ook voor diens omgeving erg verwarrend. Het is daarom belangrijk dat niet alleen de patiënt wordt behandeld maar dat ook de mensen in zijn naaste omgeving goede begeleiding krijgen. Zij kunnen mogelijk zorgen voor een rustige, stabiele omgeving, waarin de patiënt vaak het beste functioneert.

Hoe en wanneer ontstaat borderline

Borderline ontwikkelt zich meestal tijdens de jongvolwassenheid (adolescentie). Er zijn aanwijzingen dat zowel omgevingsfactoren als genetische factoren een rol kunnen spelen. Wanneer borderline in de familie voorkomt heeft iemand tot vijf keer zoveel kans om de aandoening te ontwikkelen dan wanneer dit niet het geval is. Studies hebben ook uitgewezen dat de symptomen van borderline soms afnemen na het dertigste levensjaar. Er is geen sprake van genezing, maar de symptomen worden soms minder frequent en er is sprake van langere perioden van psychische stabiliteit.

De behandeling van borderline

Mensen met borderline hebben veel baat bij een gestructureerde omgeving. De patiënt functioneert aanzienlijk beter wanneer er sprake is van een duidelijke dagbesteding en er geen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zijn verschillende behandelmethodes ontwikkeld om mensen met een borderline-stoornis zo goed mogelijk te helpen en ze te leren om zo goed als mogelijk in de maatschappij te functioneren. Ook is er hulp voor mensen die leven met een borderline-patiënt zoals partner, kinderen en verdere familie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *