Depressie

By | oktober 5, 2016

Een depressie stoornis kan iedereen overkomen

Iedereen kan in een depressie terecht komen. Het ontwikkelen van een depressie is niet gebonden aan een specifiek deel van de bevolking en het is ook niet zo dat het meer voor komt bij mannen of vrouwen. Er kunnen zich situaties of omstandigheden voordoen waardoor iemand in een dip terechtkomt. Of dat gebeurt is mede afhankelijk van bepaalde factoren. De ene persoon is vatbaarder voor een depressie dan de andere.

Kenmerken depressie

Er zijn 9 kenmerken van een dep. Volgens de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), waarin de symptomen van psychiatrische aandoeningen worden beschreven moet een patiënt in ieder geval voldoen aan kenmerk 1, depressieve stemming, of kenmerk 2, vermindering
van interesse en plezier. Daarnaast moeten gedurende een periode van minimaal twee weken nog minstens drie van de overige kenmerken aanwezig zijn om te spreken van een dep. Deze kenmerken zijn:

Slaapklachten

Psychomotorische gejaagdheid of geremdheid, bijna elke dag
Onopzettelijk, duidelijk gewichtsverlies of onopzettelijke gewichtstoename
Voortdurende vermoeidheid
Zich waardeloos of schuldig voelen zonder aanwijsbare reden
Concentratieproblemen en verminderde daadkrachtigheid
Suïcidale gedachten
Ook kinderen kunnen lijden aan een dep. Bij hen kenmerkt zich dit onder andere door slaapproblemen, verlies van eetlust, slechtere schoolprestaties en nachtmerries.

Op het internet is een zelftest beschikbaar om te onderzoeken of je mogelijk aan een dep lijdt.

Hoe ontstaat een depressie

Bij het ontstaan van een dep kunnen verschillende factoren een rol spelen. Er kan sprake zijn van genetische aanleg voor depressiviteit. Wanneer ouders last hebben van depressiviteit lopen hun kinderen een drie keer zo grote kans om ook een depressie te ontwikkelen. Maar ook sociale- en omgevingsfactoren kunnen de kans op een depressie verhogen. Wanneer iemand te maken krijgt met grote tegenslagen, een traumatische gebeurtenis of in een sociaal isolement terechtkomt kan dit leiden tot een depressie. Daarnaast is er nog de postnatale depressie, die optreedt in de periode na een bevalling.

De behandeling

Een dep kan erg hardnekkig zijn. Het kan weken of maanden en in sommige gevallen zelfs jaren duren voordat iemand een dep weer te boven is. Het is heel belangrijk om de kenmerken van een dep op tijd te herkennen en tijdig hulp te zoeken. Wanneer je te lang wacht met hulp te zoeken kan een depressie vervelende bijkomende gevolgen hebben zoals het verlies van werk en sociale contacten. De eerste stap is een afspraak bij de huisarts. Die kan samen met de patiënt bepalen wat de beste behandelmethode is. Er kan medicatie worden voorgeschreven in de vorm van antidepressiva of slaapmedicatie. lees hier over slaapstoornis  Daarnaast zijn er verschillende therapieën mogelijk, zoals de cognitieve gedragstherapie, een combinatie van gespreks- en gedragstherapie. Meestal kan een GGZ-instelling je helpen bij het bestrijden van een depressie.

Soms is er meer aan de hand

Soms is er meer aan de hand dan alleen een dep. Een patiënt die lijdt aan manische depressiviteit, een bipolaire stoornis (meerpersoonlijkheidssyndroom) of een andere ernstigere psychische aandoening, heeft meer specialistische hulp nodig. In deze gevallen vindt doorverwijzing plaats naar hiervoor gespecialiseerde psychiaters en hulpverleners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *