Psychotische stoornis

By | oktober 15, 2016

Wat is een psychotische stoornis?

Een psychotische stoornis, ook wel psychose genoemd, wordt in het kort omschreven als een “verstoord contact met de werkelijkheid”. Iemand die in een psychose verkeert gedraagt zich niet zoals hij dat in normale omstandigheden zou doen. Tijdens een psychose kan de patiënt zichzelf en anderen ernstig in gevaar brengen. Zijn gedrag kan daarnaast zeer beangstigend zijn voor mensen in
zijn omgeving. Iemand die een psychose doormaakt heeft over het algemeen een verstoord beeld van de werkelijkheid. Hij ziet dingen die er niet zijn en hoort geluiden en stemmen die anderen niet horen. Ook achtervolgingswaanzin komt voor. Een psychose kan een kenmerk zijn van schizofrenie, maar niet iedereen die een psychose doormaakt lijdt aan deze aandoening. Een psychose kan eenmalig zijn maar het kan ook dat de patiënt de rest van zijn leven medicatie moet gebruiken om een nieuwe psychose te voorkomen.

Wanneer treedt een psychose op?

Iemand kan in een psychose raken als gevolg van een (manische) depressie, drugsgebruik of (verkeerd) medicijngebruik. Ook een lange periode van uitputting kan leiden tot een psychose.
Wetenschappers gaan er vanuit dat het krijgen van een psychose samenhangt met twee belangrijke factoren, namelijk genetische aanleg en omgevingsfactoren. Mensen kunnen “erfelijk belast” zijn en daardoor kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van een psychose. Daarnaast zijn er de omgevingsfactoren zoals bij voorbeeld het al eerder genoemde drugsgebruik of aandoeningen die kunnen leiden tot een psychose. In zeldzame gevallen kan een psychose optreden bij vrouwen die pas zijn bevallen.

Symptomen van een psychose

De belangrijkste symptomen van een psychose zijn verwardheid, hallucinatie en waandenkbeelden .
Schuw en angstig gedrag, de neiging tot isoleren, verminderde prestaties op werk of school en concentratieproblemen kunnen voortekenen zijn van een psychose.
Een patiënt die hallucineert ziet, hoort en voelt dingen die er niet zijn. Bij waandenkbeelden is de psychotische patiënt ervan overtuigd dat er gevaar dreigt. Paranoïde waan uit zich door de angst te worden achtervolgd of vergiftigd. Daarnaast kan er sprake zijn van identiteitswaan, waarbij iemand denkt een bepaalde (bekende) persoon te zijn of namens God of de Koningin te spreken. Ook betrekkingswaan komt voor, hierbij denkt de patiënt dat berichten in de media of op het internet speciaal voor hem of haar bestemd zijn.

Hoe wordt een psychose behandeld?

De diagnose wordt in vrijwel alle gevallen gesteld door een psychiater. Wanneer iemand een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt kan hij eventueel gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische ziekenhuis.
In vrijwel alle gevallen wordt de patiënt behandeld met medicatie, de zogenaamde antipsychotica. Deze medicijnen bestrijden de symptomen zoals het verminderen van angsten en waandenkbeelden. De medicatie moet voor langere tijd, meestal minimaal twee jaar, worden gebruikt om een nieuwe psychose te voorkomen. Deze medicijnen hebben soms onprettige bijwerkingen. De behandelend psychiater kan dan een ander medicijn of een lagere dosering voorschrijven. Daarnaast kunnen behandelingen als psychotherapie of gezinsbegeleiding worden ingezet om de patiënt en zijn omgeving bij te staan. Het voorkomen van een nieuwe psychose is uiteraard het belangrijkste doel bij deze therapie. Soms kunnen contact of groepsgesprekken met lotgenoten helpen bij het herstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *