Schizofrenie stoornis

By | oktober 5, 2016

Wat is schizofrenie?

Schizofrenie is een zeer ernstige psychiatrische aandoening die voorkomt bij ongeveer 1 op de honderd mensen, iets vaker bij mannen dan bij vrouwen. Schizofrenie komt voor in de hele wereld onder alle bevolkingsgroepen. Mensen die aan schizofrenie lijden hebben in de meeste gevallen last van psychoses, korte of langere perioden waarin zij het contact met de realiteit uit het oog verliezen. Niet iedereen die een psychose doormaakt krijgt meteen de diagnose schizofreen. Dit gebeurt pas wanneer de psychoses vaker optreden of langer duren en de patiënt ook tijdens periodes waarin geen sprake is van een psychose niet goed functioneert.

Symptomen

In de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), het handboek voor de psychiatrie, worden de symptomen van schizofrenie beschreven. De patiënt lijdt onder andere aan waandenkbeelden en hallucinaties en functioneert slecht als het gaat om persoonlijke verzorging en sociale contacten. Daarnaast kan de patiënt lijden aan apathie en afgevlakte emoties. Over het algemeen wordt pas gesproken van schizofrenie wanneer deze symptomen gedurende minimaal zes maanden worden geconstateerd. Het is een misverstand dat mensen die lijden aan schizofrenie ook een zogenaamde meerpersoonlijkheidsstoornis hebben. Dit zijn twee verschillende aandoeningen.

Wat zijn de oorzaken van schizofrenie?

Wetenschappers zijn het nog niet helemaal eens over de oorzaak van schizofrenie. Erfelijke, genetische aanleg lijkt een rol te spelen. Maar het hangt daarnaast ook af van de omgeving en omstandigheden waarin iemand opgroeit of de aanleg voor schizofrenie daadwerkelijk tot de ziekte leidt. Drugs- en drankmisbruik kunnen de kans op het ontwikkelen van schizofrenie vergroten, evenals stress en andere zogenaamde omgevingsfactoren.

Hoe wordt schizofrenie behandeld?

De gevolgen voor een patiënt die de diagnose schizofreen krijgt zijn ingrijpend. Toekomstverwachtingen ten aanzien van werk en relaties moeten worden bijgesteld, de levensstijl moet soms worden aangepast omdat eerdere verwachtingen niet langer haalbaar blijken te zijn. Dit vraagt zowel van de patiënt als zijn omgeving veel geduld en aanpassingsvermogen. Het is daarom heel belangrijk dat de schizofreniepatiënt en zijn omgeving goed worden begeleid. Het streven is om een zo stabiel mogelijk leven te leiden waarin het optreden van psychoses voor zover mogelijk wordt voorkomen.

Patiënten krijgen antipsychotica voorgeschreven om een psychose te laten verdwijnen of te voorkomen dat opnieuw een psychose ontstaat. Daarnaast is goede begeleiding door bijvoorbeeld een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, al dan niet in samenwerking met de huisarts, heel belangrijk. De eindverantwoordelijkheid voor de behandeling en voorschrijven van medicatie blijft te allen tijde bij de behandelend psychiater

Behandeling op de langere termijn

Als er geen sprake (meer) is van een psychose is het belangrijk dat de patiënt goed wordt begeleid. Ook de rol van mensen inde directe omgeving zoals gezins- en familieleden is daarbij belangrijk. Zij kunnen beoordelen of de patiënt gedragsverandering vertoont die er op kan wijzen dat er sprake is van een terugval.

De deskundigen begeleiden de patiënt bij het vinden van een zo goed mogelijke manier om met de ziekte om te gaan. Acceptatie is daarbij erg belangrijk. Het lukt niet altijd om voldoende tot de patiënt door te dringen. Het niet kunnen of willen beseffen dat hij ernstig ziek is behoort tot de kenmerken van schizofrenie en wordt mogelijk veroorzaakt door een defect in de hersenen dat bij deze aandoening hoort. Soms is het het hoogst haalbare om voor zover mogelijk in contact te komen en te blijven met de patiënt en hem voor ernstige daden proberen te behoeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *