Seksuele stoornis

By | oktober 6, 2016

seksuele stoornissen

Er zijn drie groepen van seksuele stoornissen te onderscheiden. Enerzijds zijn er de aandoeningen die zorgen voor problemen bij seksueel contact, zoals erectiestoornis bij de man of vaginisme bij de vrouw. Geen zin in seks en orgasmeproblemen komen bij beide seksen voor. Dan zijn er de zogenaamde parafilieën, een verzamelnaam van seksuele gedragingen die over het algemeen niet door de maatschappij worden geaccepteerd. Hieronder valt het seksueel opgewonden raken van voorwerpen, verlangen naar seksueel contact met kinderen of dieren of naar seks met personen tegen hun wil. Daarnaast is er nog een stoornis die overmatig seksueel verlangen veroorzaakt, ook wel bekend als seksverslaving. Dit kan zulke ernstige vormen aannemen dat dit het dagelijks functioneren ernstig belemmert en ten koste gaat van normale sociale contacten. Tot slot is er nog de problematiek van transgenderschap en homo– en biseksualiteit die tot problemen kunnen leiden.

Genderproblematiek

Een specifiek probleem op het gebied van seksualiteit is de genderproblematiek. Dit is vaak al bij de geboorte genetisch bepaald. Veel transgenders hebben al van jongs af aan het gevoel dat ze in het verkeerde lichaam zitten. Tegenwoordig wordt dit gelukkig al vroeg onderkend door medici. Wanneer een kind al op jonge leeftijd aangeeft een geslachtsverandering te willen dan kan door middel van hormonale medicatie worden voorkomen dat de specifieke kenmerken die bij het oorspronkelijke geslacht horen zich ontwikkelen. Een jongen die voelt dat hij een meisje wil zijn krijgt dan geen beharing en de stem verlaagt zich niet. Bij meisjes die aangeven gevoelsmatig een jongen te zijn kan worden voorkomen dat ze borsten krijgen of dat de menstruatie op gang komt.

Maar in veel gevallen komt de wens voor geslachtsverandering pas op latere leeftijd. Omdat zich dan de specifieke geslachtskenmerken vanzelfsprekend al hebben ontwikkeld zijn intensieve hormoontherapieën en ingrijpende operaties nodig om tot geslachtsverandering te komen.

Homoseksualiteit en biseksualiteit

Het zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht of tot beide geslachten komt langzaam uit de taboesfeer. Maar toch kan dit nog tot grote problemen leiden in de omgeving van iemand met deze gevoelens. Bijvoorbeeld wanneer de naaste omgeving de seksuele voorkeur niet accepteert of wanneer de geloofsovertuiging zich hiertegen verzet. Wanneer iemand niet vrij kan
uitkomen voor zijn of haar seksuele voorkeur kan dit leiden tot grote problemen. Het kan depressiviteit tot gevolg hebben en leiden tot een sociaal isolement.

Behandeling van seksuele stoornissen

Wanneer er sprake is van lichamelijke problemen zoals het onvermogen om een erectie te krijgen of pijn bij het vrijen dan is een bezoek aan de huisarts de eerste stap. De huisarts kan in een gesprek proberen de oorzaak van de problemen te achterhalen. Soms kan medicatie worden voorgeschreven of vindt doorverwijzing plaats naar een seksuoloog.

Wanneer iemand duidelijk aangeeft ‘in het verkeerde lichaam te zijn geboren’ vindt doorverwijzing plaats naar een kliniek die is gespecialiseerd in transgenders. Uiteraard vindt niet meteen een medische ingreep plaats, hier gaan uitgebreide gesprekken met een psycholoog aan vooraf om zeker te zijn van de wens van de patiënt om van geslacht te veranderen.

Wanneer iemand moeite heeft met het accepteren of bekendmaken van homo- of biseksualiteit kan ook doorverwijzing naar een psycholoog plaatsvinden.

Ongewenst seksueel gedrag

Wanneer er sprake is van ongewenst seksueel gedrag zoals de voorkeur voor seks met kinderen of dieren of de onbedwingbare behoefte om seks te willen zonder toestemming van de ander is uiteraard dringend begeleiding door een deskundige noodzakelijk. Deze feiten zijn namelijk strafbaar en wanneer hier niets tegen wordt gedaan kan dit leiden tot veroordeling of zelfs gevangenisstraf. Het is dus zaak om wanneer je dergelijke gevoelens bij jezelf ontdekt, hierover zo snel mogelijk aan de bel te trekken. De huisarts kan je doorverwijzen naar een deskundige om de beste behandelmethode te bespreken.

Seksuele stoornissen zijn binnen de DSM-IV in drie categorieën te onderscheiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *